• +98 21 88003884

گالری تصاویر

گالری تصاویر موسسه

 • آغاز موسسه

  آغاز موسسه در سال 1389

 • سالگرد تاسیس موسسه

  سالگرد تاسیس موسسه در سال 1390

 • سالگرد تاسیس موسسه

  سالگرد تاسیس موسسه در سال 1391

 • سالگرد تاسیس موسسه

  سالگرد تاسیس موسسه در سال 1392

 • سالگرد تاسیس موسسه

  سالگرد تاسیس موسسه در سال 1393

 • بازدید از کارخانه گلنور

  شهر اصفهان سال 1391

 • بازدید از حمام قاجار

  شهر قزوین سال 1392

 • بازدید از کارخانه مگانور

  شهر کاشان سال 1391

 • بازدید از موزه آبگینه

  شهر تهران سال 1392

 • سمینار تاثیر نورپردازی بر فضاهای شهری

  شهر قزوین سال 1392

 • سمینار ILDC

  شهر شیراز سال 1392

 • کنفراس نور،رنگ وصدا

  هرم پی سال 1393

 • کنفراس نور،رنگ وصدا

  هرم پی سال 1394

 • PLDC 2015

  کشور ایتالیا سال 1394

 • بزرگداشت دکتر پاشائی

  بزرگداشت دکتر پاشائی

 • سمینار بم

  سال 1393

 • استفاده از نور روز در روشنایی فضاهای داخلی ساختمان

  سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) سال 1391

 • دوره آموزشی سازمان زیباسازی

  شهر تهران سال 1392

 • کارگاه آموزشی اداره اوقاف اصفهان

  شهر اصفهان دی ماه 1394

 • کارگاه آموزشی دانشگاه مازندران

  بابل - آذر ماه 1394

 • اولین دوره عالی تخصصی نورپردازی

  پردیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1394

 • نشست مشترک با انجمن صنفی سازندگان چراغ و تولیدکنندگان لامپ

  شهر تهران سال 1395

 • توسعه فناوری تجهیزات نورپردازی تئاتر

  تهران 1395

 • اصول و مبانی طراحی روشنایی راه ها، خیابان ها و تونل ها

  عصرانه علمی خرداد 95

 • نورپردازی بناهای مذهبی توسط سرکار خانم مهندس امید

  عصرانه علمی مرداد 95

 • طراحی و پیاده سازی نورپردازی هوشمند با استفاده از فن آوری اینترنت اشیا توسط جناب آقای مهندس صادقی به همراه معرفی چراغ فلورسنت LED شرکت جهان نور توسط سرکار خانم مهندس خاقانی

  عصرانه علمی شهریور 95

 • نورپردازی و روش های ارائه طراحی نورپردازی توسط جناب آقای مهندس احمدی به همراه معرفی محصول LED شرکت های گلنور و جهان نور

  عصرانه علمی مهر 95

 • مطالعه موردی نورپردازی المان شهری - میدان امام حسین کاشان توسط جناب آقای مهندس عباسی به همراه تقدیر از نفرات برتر دومین دوره عالی نورپردازی قطب فناوری معماری دانشگاه تهران

  عصرانه علمی آبان 95

 • گفتگو پیرامون نورپردازی و راهکارهای فنی پاسداری از آثار و معماری فاخر به همراه گزارش تحلیلی از نمود این موضوع در شهر پاریس توسط جناب آقای دکتر صیرفی به همراه معرفی محصول LED شرکت های گلنور و جهان نور

  عصرانه علمی آذر 95

 • سالگرد موسسه

  سالگرد تاسیس موسسه در سال 95

 • کاربردهای فیزیک رنگ در صنایع مختلف توسط جناب آقای دکتر صفی

  عصرانه علمی دی 95

 • ILDC 95

  بازدید از غرفه انجمن در همایش ILDC سال 95

 • بازدید از کارخانه آلتون رای

  سال 1395

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی بهمن 95

 • سمینار کاهش مصرف انرژی

  شهر یزد سال 1395

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی اسفند 95

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی اردیبهشت 96

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی خرداد 96

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی مرداد 96

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی شهریور 96

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی آبان 96

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی آذر 96

 • سمینار منابع نوری و معماری نور نوین در طراحی و اجرای روشنایی

  شهر قم سال 1396

 • سمینار نورپردازی

  استان فارس سال 1396

 • PLDC 2017

  کشور فرانسه سال 1396

 • هفتمین سالگرد تاسیس انجمن

  هفتمین سالگرد تاسیس در سال 1396

 • کارگاه آموزشی در هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس

  شهر تهران، دی ماه 1396

 • نشست «در جستجوی نور» در پنجمین جشنواره معماری نور و نورآرایی

  شهر تهران، دی ماه 1396

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی مهر 97

 • عصرانه علمی

  عصرانه علمی آبان 97

 • هشتمین سالگرد تاسیس انجمن

  هشتمین سالگرد تاسیس در سال 1397