• +98 21 88003884

عصرانه های علمی

عصرانه علمی شماره 84

موزه ها و نورپردازی در آن ها.
زمان:چهارشنبه دوم بهمن 98 از ساعت 17:30 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 83

نورگیرها در معماری ایران از گذشته تاکنون.
زمان:چهارشنبه چهارم دی 98 از ساعت 17:30 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 82

رویکردی میان رشته ای(روانشناسی محیط و نورپردازی).
زمان:چهارشنبه ششم آذر 98 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 81

- طرح امکان سنجی روشنائی طبیعی صحن مجلس شورای اسلامی.
- چالشهای نورپردازی در پروژه های در حال اجراء
زمان:چهارشنبه اول آبان 98 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 80

نگاهی به نورپردازی در ایران و چند کشور اروپائی
زمان:چهارشنبه سوم مهرماه 98 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 79

زیست شبانه،فرصت ها و تهدید ها
زمان:چهارشنبه ششم شهریور 98 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 78

نخستین تجربه دانشجوئی طراحی نورپردازی پروژه های معماری
زمان:چهارشنبه دوم مرداد 98 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 77

نقش نورپردازی در طراحی داخلی یک فضای درمانی
زمان:چهارشنبه پنج تیر 98 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 76

:نورپردازی در راستای تحقق شعار(تهران:شهری برای همه).
زمان:چهارشنبه یک خرداد 98 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 75

نگاهی به کاربرد نور طبیعی در آثار لوکوربوزیه
زمان:چهارشنبه چهارم اردیبهشت 98 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 74

نورپردازی ناظر مبنا
زمان:چهارشنبه یک اسفند 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 73

چهره دوم بنا در شب
زمان:چهارشنبه سوم بهمن 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 72

سایه نور در مرکز اسلامی آقاخان
زمان:چهارشنبه هفت آذر 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 71

افسانه چراغ بودن - فرآیند طراحی روزگار ما
زمان:چهار شنبه دوم آبان ماه 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 70

نابسامانی های شهرمن (آلودگی منظر)
زمان:چهار شنبه چهارم مهر ماه 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 69

روایت شبانه شهرها
زمان:چهار شنبه هفتم شهریور ماه 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 68

نورپردازی در پروژه های دانشجوئی
زمان:چهار شنبه سوم مرداد ماه 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 66

تکنیکهای نورپردازی در محیط های فروشگاهی.
زمان:چهار شنبه دوم خرداد ماه 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 65

آشنائی با معماری لوئیس کان و نورپردازی با نور طبیعی و مصنوعی در طرح های او.
زمان:چهار شنبه پنجم اردیبهشت ماه 97 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 64

فرصتها و چالش های روشنائی هوشمند.
به اطلاع اعضای محترم انجمن روشنایی میرساند به دلیل تداخل زمان عصرانه اسفند ماه با ایام تعطیلات، این عصرانه روز دوشنبه سی بهمن ماه 96 از ساعت 17 الی 19:30 برگزار خواهد شد.
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 63

چالش های طراحی،نصب و اجرای تجهیزات روشنائی.
زمان:چهار شنبه چهارم بهمن ماه 96 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 62

بررسی روشهای بکارگیری تکنولوژی فوتوولتاییک در سیستمهای روشنائی.
زمان:چهار شنبه یک آذر ماه 96 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 61

آشنائی با روند آموزش نرم افزار evo.
زمان:چهار شنبه سوم آبان ماه 96 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 60

مبانی طراحی معماری برای متخصصین غیر معمار
زمان:چهار شنبه اول شهریور ماه 96 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 59

بهبود کارائی سیستم روشنائی فضا های اداری با رویکرد کاهش مصرف
زمان:چهار شنبه چهارم مرداد ماه 96 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 58

شفافیت و نور در معماری ایرانی
زمان:چهار شنبه سوم خرداد ماه 96 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 57

راه کارها و تکنولوژی های نورپردازی هوشمند و BMS.
زمان:چهار شنبه ششم اردیبهشت ماه 96 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 56

گفتگو پیرامون طراحی نورپردازی،محدودیت ها و چالشهای پیش روی طراحان
زمان:چهار شنبه چهارم اسفند ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 55

گفتگو پیرامون معرفی انواع تکنولوژی و کاربرد چاپگرهای سه بعدی
زمان:چهار شنبه ششم بهمن ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 54

گفتگو پیرامون کاربردهای فیزیک رنگ در صنایع مختلف
زمان:چهار شنبه 1 دی ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 53

گفتگو پیرامون نورپردازی و راهکارهای فنی پاسداری ازآثار و معماری فاخر
زمان:چهار شنبه 3 آذر ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 52

مطالعه موردی نورپردازی المان شهری-میدان امام حسین (ع) کاشان
زمان:چهار شنبه 5 آبان ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 51

نورپردازی و روشهای ارائه طراحی نورپردازی
زمان:چهار شنبه 7 مهر ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 50

طراحی و پیاده سازی نورپردازی هوشمند با استفاده از فن آوری اینترنت اشیاء
زمان:چهار شنبه سوم شهریور ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی شماره 49

نورپردازی بناهای مذهبی
زمان:چهار شنبه ششم مرداد ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عدم برگزاری عصرانه تیرماه

با شروع ماه مبارک رمضان و همزمانی افطار و اوج ترافیک با ساعت برگزاری عصرانه، امسال نیز مانند هر سال در این ایام عصرانه برگزار نمی شود. منتظر حضور گرم شما در عصرانه مردادماه هستیم.

عصرانه علمی

عصرانه علمی با موضوع نورپردازی راه ها،خیابانه و تونلها
زمان:چهار شنبه پنجم خرداد 95 از ساعت 17 الی 19
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

عصرانه علمی

عصرانه علمی با یاد زاها حدید
زمان:چهار شنبه اول اردیبهشت 95 از ساعت 17 الی 19
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

بهبود طراحي اپتيك سيستم هاي روشنايي با سطح هاي شكل آزاد اپتيكي

عصرانه علمي چهل و ششم با موضوع بهبود طراحي اپتيك سيستم هاي روشنايي با سطح هاي شكل آزاد اپتيكي
ارائه دهنده: آقاي رضا شريفي
تقدير و تشكر از برگزاركنندگان عصرانه در سال گذشته و
نفرات برتر دوره آموزش عالي نورپردازي دانشگاه تهران
زمان:چهارشنبه 5 اسفندماه 1394 از ساعت 17:30 الي 19:3
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد

گزارش سمینار PLDC در ایتالیا

عصرانه علمی با موضوع گزارش سمینار PLDC در ایتالیا با ارائه شماری از اعضاء موسسه برگزار میگردد.
زمان:چهار شنبه هفتم بهمن 94 از ساعت 17:30 الی 19:30
مکان: ميدان هفت تير، روبروي مسجد الجواد، خيابان سرتيپ لطفي،موسسه آموزشي ماربين
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09011694525 یا 88003884 تماس بگيريد