موسسه روشنایی ایرانیان

درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید

موسسه روشنایی ایرانیان


برپايه نياز به گسترش و كاربری دانش روشنايی در ايران همگام و همسو با ديگر كشورهای پيشرو، گروهی از دست اندركاران برآن شدند تا با همكاری دوستداران و دانش آموختگان اين رشته، موسسه مهندسی روشنايی و نورپردازی ايرانيان را پی ريزی نمايند. تلاش برای برپایی اين موسسه در 30 آذر سال 1388 آغاز و در نشست های هفتگی پيگيری شد. پس از گردهمایی گروهی از كارشناسان و دست اندركاران دانش روشنايی در 31 خرداد سال 1389 و آشنايی آنان با هدف های موسسه، اين موسسه در چهارم دی ماه سال 1389 به ثبت رسيد و كار خود را آغاز كرد.

درباره ما بیشتر بدانید

عضویت در سایت

گالری-موزه مجازی چراغ های قدیمی

  • ایده و پردازش : آرلن استپانیان آوروشن
  • تاریخ : 1400/02/26

موسسه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان به مناسبت چهارمین سالگرد روز جهانی نور (16may)(26اردیبهشت) اولین گالری- موزه مجازی چراغهای قدیمی را ارائه می نماید.
این مجموعه در هفت بخش چراغهای سقفی / آویز - چراغ رومیزی - چراغ پایه دار - چراغ دیواری - چراغ بیرونی - چراغ های متحرک و چراغ های متفرقه تقسیم بندی شده است.