موسسه روشنایی ایرانیان

درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید

موسسه روشنایی ایرانیان


برپايه نياز به گسترش و كاربری دانش روشنايی در ايران همگام و همسو با ديگر كشورهای پيشرو، گروهی از دست اندركاران برآن شدند تا با همكاری دوستداران و دانش آموختگان اين رشته، موسسه مهندسی روشنايی و نورپردازی ايرانيان را پی ريزی نمايند. تلاش برای برپایی اين موسسه در 30 آذر سال 1388 آغاز و در نشست های هفتگی پيگيری شد. پس از گردهمایی گروهی از كارشناسان و دست اندركاران دانش روشنايی در 31 خرداد سال 1389 و آشنايی آنان با هدف های موسسه، اين موسسه در چهارم دی ماه سال 1389 به ثبت رسيد و كار خود را آغاز كرد.

درباره ما بیشتر بدانید

عضویت در سایت

موزه مجازی چراغهای قدیمی

  • ایده و پردازش : آرلن استپانیان آوروشن
  • تاریخ : 1400/02/26

اولین گالری - موزه مجازی چراغهای قدیمی در ایران
به مناسبت چهارمین سالروز جهانی نور
بیست و ششم اردیبهشت هزار و چهارصد
موسسه روشنائی ایرانیان تقدیم میکند